Manja slova Veća slova RSS Kontakti

Uprava za imovinu

Adresa: ul. Jovana Tomaševića br.2

Telefon: +382 20 242-177

Fax: +382 20 225-592

e-mail kabinet direktora: kabinet@uzi.gov.me


e-mail Uprave: upravazaimovinu@gov.me


Sektor za vođenje Registra nepokretnosti, evidenciju

pokretnih stvari i poslove za pripremu podataka za uknjižbu državne imovine

Telefon: +382 20 674-692

                         674-692

                         675-149

e-mail: evidencija@uzi.gov.me


Sektor za upravljanje oduzetom imovinom

Telefon: +382 20 240 826


Sektor za upravljanje i zaštitu državne imovine

Telefon: +382 20 244-520


 

Služba za vršenje pomoćnih poslova neophodnih za

funkcionisanje i rad državnih organa

Telefon: +382 20 246 134


 

Služba za opšte i kadrovske poslove

Telefon: +382 20 225 738

 

Služba za finansijske i računovodstvene poslove

Telefon: +382 20 482-545

             +382 20 224-552

 

Arhiva

Telefon: +382 20 246-382

e-mail: arhiva@uzi.gov.me

 

 

Jelena Đukanović - osoba zadužena za protokolarne poklone

 

Telefon: +382 20 244 520

            +382 67 541 412

 

e-mail: jelena.djukanovic@uzi.gov.me


Jelena Perović - osoba zadužena za saradnju sa nevladinim organizacijama i medijima

Telefon:  +382 20 246-935

             +382 69 818 881

e-mail:  jelena.perovic@uzi.gov.me


Nela Milošević - službenica za javne nabavke

Telefon:  +382 67 071 993

e-mail: nela.milosevic@uzi.gov.me