Manja slova Veća slova RSSU Službi za vršenje pomoćnih poslova neophodnih za funkcionisanje i rad državnih organa vrše se poslovi neophodni za nesmetan rad i funkcionisanje državnihorgana i drugih organa uprave koji se odnose na pružanje ugostiteljskih usluga koji se odnose na pripremu održavanja svečanosti, službenih sastanaka i drugih prijema,poslovi koji se odnose na kvalitetno pružanje ugostiteljskih usluga poslanicima, kao I usluga u reprezentativnim objektima, obezbeđivanje adekvatnog asortimana hrane i pica u uslužnim objektima koji su u nadležnosti Uprave za imovinu (kuhinje, bifea i sl.) pružanje ugostiteljskih usluga za potrebe kabineta i sjednica drugih državnih organa , periodični i mjesečni popisi zaliha hrane, pića i inventara; izrada normativa i cjenovnika usluga, kao i izdavanje protokolarnih poklona; poslovi održavanje higijene u objektima organa državne uprave kao i u reprezentativnim objektima; poslovi vođenja evidencije o izdatim i utrošenim sredstvima za higijenu;

 

Rad u Sektoru je raspoređen na sljedeće biroe:

 

- Biro za ugostiteljstvo

- Biro za higijenu