Manja slova Veća slova RSSVijesti

02.07.2018.

Odrzana regionalna radionica u Skoplju na temu "Najbolja praksa za povraćaj i upravljanje imovinom"

Odrzana regionalna radionica u Skoplju na temu "Najbolja praksa za povraćaj i upravljanje imovinom" TAIEX - regionalna radionica o najboljim praksama za povraćaj i upravljanje imovinom ove godine održana je 26-27 juna 2018 godine u hotelu Holiday Inn-Skoplje.

02.03.2018.

Održan seminar ,,Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom"

Održan seminar ,,Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom"

Na poziv programskog osoblja Savjeta Evrope u Podgorici, predstavnici Uprave za imovinu Milićević Jelena i Vučeković Anica prisustvovale su seminaru "Praćenje i otkrivanje imovine stečene kriminalnom djelatnošću", 15 i 16 februara u Tivtu.

19.12.2017.

RAZMJENA ISKUSTAVA SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM NA TEMU UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

RAZMJENA ISKUSTAVA SA REPUBLIKOM MAKEDONIJOM NA TEMU UPRAVLJANJE ODUZETOM IMOVINOM

Na poziv Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Maakedonije , predstavnici Uprave za imovinu Emir Dacić, pomoćnik direktora i Marija Ivanović su 5. i 6. decembra 2017 godine bili u radnoj posjeti kolegama iz Makedonije.

23.11.2017.

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU CENTRALIZACIJE JAVNIH NABAVKI

ODRŽANA RADIONICA NA TEMU CENTRALIZACIJE JAVNIH NABAVKI

Uprava za imovinu u saradnji sa Daniel Ivarsson-om, predstavnikom OECD/ SIGMA, Ivančicom Franjković, načelnicom sektora za javne nabavke Ministarstva rada Hrvatske, i Dijanom Vukčević, predstavnicom Uprave za javne nabavke, održala radionicu na temu objedinjavanja javnih nabavki.

07.11.2017.

RAZMJENA ISKUSTAVA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

RAZMJENA ISKUSTAVA O UPRAVLJANJU ODUZETOM IMOVINOM

Predstavnici Uprave za imovinu, pomoćnik direktora E.Dacić, Marija Ivanović i Jelena Milićević, bili su 25. i 26. oktobra u posjeti Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srbije, u organizaciji Misije OEBS.

22.09.2017.

Predstavnici Uprave za imovinu učestvovali na konferenciji mreže BARIN

Predstavnici Uprave za imovinu učestvovali  na konferenciji mreže BARIN

TAIEX Radionica o Upravljanju Zaplijenjenom i Konfiskovanom Imovinom organizovana u saradnji sa Kosovskom Agancijom za Upravljanje Zaplijenjenom i Konfiskovanom Imovinom (AMSCA) održana je u Prištini u hotelu Afa 18. i 19. septembra 2017.godine.

28.04.2017.

Učešće predstavnika Uprave za imovinu na regionalnoj konferenciji „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“

Učešće predstavnika Uprave za imovinu na regionalnoj konferenciji „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“

"Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom je bila domaćin regionalne konferencije „Najbolji modeli i prakse u području upravljanja oduzetom imovinskom koristi“ koja je održana u Sarajevu u Hotelu Holiday u periodu 11.04-13.04. 2017. godine. Na konferenciji, iz Crne Gore, bili su predstavnici Uprave za imovinu - Emir Dacic, pomocnik direktora, kao i Marija Ivanović i Jelena Milićević. Na konferenciji je prezenotavan nacin upravljanja oduzetom imovinom u Crnoj Gori.

09.02.2015.

Donacija Uprave za imovinu

Na portalu Analitika, dana 06.02.2015., objavljena je vijest u vezi sa donacijom Uprave za imovinu djecijem domu "Mladost", Bijela

16.07.2014.

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ROBE – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI I LICITACIJA

Uprava za imovinu Crne Gore na osnovu Odluke o pokretanju postupka prodaje robe br.0201/3239 od 11.07.2014.godine, a na osnovu članova 6, 20 i 21 Zakona o stranju o privremeno i trajno oduzetoj imovini („Službeni list CG”, broj 49/08 od 15.08.2008. i 31/12 od 15.06.2012.godine), objavljuje: POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU ROBE – SISTEMOM ZATVORENIH KOVERTI I LICITACIJA....

03.07.2014.

Održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanje imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja

Održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanje imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja

30. juna i 01. jula u hotelu ,,Bianca“ u Kolašinu održan seminar na temu: Najbolja međunarodna praksa u sprovođenju finansijskih istraga i oduzimanju imovine: novi pristupi i među-institucionalna saradnja. Seminar je organizovan od strane Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore u saradnji sa...